Vergoedingen-donateurschap

Kosten lidmaatschap

Bij automatische incasso bedraagt de contributie € 25,- per jaar, bij betaling per factuur € 30,- (mits u woonachtig bent in Nederland). Voor bedrijven en instellingen bedraagt de contributie € 45,50 per jaar.

U kunt de kosten wellicht vergoed krijgen:

  1. In het kader van letselschadezaak. De Rechtbank in Den Bosch heeft op 11 oktober 2006 geveld dat de donatie aan (voorheen) Nederlandse Stichting Whiplash Patiënten (nu WSN) vergoed moet worden, aangezien het kosten betreffen die rechtstreeks in verband staan met het ongeval. Citaat uitspraak: “Eiser heeft de jaarlijkse contributie gevorderd vanaf 1998 tot en met 2005 en voor de toekomst een gekapitaliseerd bedrag. De rechtbank acht het causaal verband tussen deze kosten en het ongeval aanwezig: eiser zou zich immers niet bij deze stichting hebben aangesloten indien hem het ongeval niet was overkomen. De contributie is naar het oordeel van de rechtbank ook in redelijkheid toe te rekenen aan het ongeval en is dan ook toewijsbaar.”
    De kans is aanwezig dat een dergelijke vergoeding voor de WSN-donatie in uw eigen geval ook toewijsbaar is. Wij raden u dan ook aan dit na te gaan bij uw belangenbehartiger.

  2. Via zorgverzekeraar
    Meerdere zorgverzekeraars vergoeden het lidmaatschap van een patiëntenvereniging geheel of gedeeltelijk. Vraag daarom altijd bij uw zorgverzekeraar na of u hier ook recht op heeft. Indien de verzekeraar om een bewijs van lidmaatschap vraagt, dan kunt u hiervoor contact opnemen met het secretariaat van de Whiplash Stichting via info@whiplashstichting.nl.
    Meer informatie vindt u bij de Patientenfederatie Nederland. Daar kunt u zien welke zorgverzekeraars het lidmaatschap vergoeden.