Aansprakelijkheid

Alleen als er sprake is van onachtzaamheid, opzet of grove nalatigheid door derden, dan kan aansprakelijkheid voor het ongeval worden opgeëist. In de praktijk betekent dit dat met name bij verkeersongevallen een tegenpartij aansprakelijk kan worden gesteld.
Voordat men een partij aansprakelijk stelt voor de schade, moet vast komen te staan wie werkelijk aansprakelijk is en moet de aansprakelijkheid worden erkend. In bepaalde gevallen is het moeilijk de aansprakelijkheid vast te stellen, soms is er zelfs sprake van gedeelde aansprakelijkheid. Als u denkt derden aansprakelijk te kunnen stellen, is het belangrijk hier zo veel mogelijk bewijs voor te verzamelen.

Informatie

Steeds vaker is er geen politie aanwezig om proces-verbaal op te maken. Bel zeker de politie als:

  • er iemand gewond is
  • er grote schade aan de auto's is
  • er een buitenlands voertuig bij betrokken is
  • een van de partijen is doorgereden
  • u een essentieel verschil van mening heeft met de tegenpartij over de toedracht van de aanrijding
  • bij vermoeden van een misdrijf (tegenpartij heeft gedronken, rijdt zonder rijbewijs of verzekering of iets dergelijks)

Attendeer de politie op sporen (remsporen, glasscherven, krijtmarkeringen et cetera), en laat in elk geval eventuele remsporen opmeten.

Getuigenverklaringen zijn van grote waarde. Ook verklaringen van bijvoorbeeld inzittende passagiers kunnen van betekenis zijn. Noteer liefst direct de gegevens van getuigen, naam en adres of een kenteken.

Vul met de andere partij(en) het Europees Schadeformulier in. U hoeft het samen niet eens te zijn over de schuldvraag, maar zorg ervoor dat alle gegevens goed vermeld zijn. Bij de schaderegeling later kan dit heel belangrijk zijn.