Initiatieven

Het schaderegelingproces is soms ingewikkeld. Om te zorgen dat de behandeling van schade beter verloopt, is de Gedragscode Behandeling Letselschade (2006) ontwikkeld. De Whiplash Stichting is positief over de zaken die nu al in de code geregeld zijn. Enkele belangrijke knelpunten in whiplashzaken heeft de Gedragscode echter niet kunnen oplossen. Daardoor biedt de code op dit moment nog onvoldoende waarborgen aan whiplashslachtoffers. Aanvullend is er een 'Rapport Medisch beoordelingstraject bij letselschade' (2010) uitgebracht.

In het veld zijn diverse initiatieven om knelpunten aan te pakken, zoals:

  • Wet Deelgeschilprocedure voor Letsel- en Overlijdensschade: per 1 juli 2010 kan gebruik gemaakt worden van de deelgeschillenregeling. De deelgeschillenregeling kan het risico op een bodemprocedure (met kostenrisico's) enorm verkleinen. De regeling maakt het namelijk mogelijk om tussentijdse geschilpunten voor te leggen aan de rechter, bijvoorbeeld discussie over het medisch causaal verband. Op kosten van de aansprakelijke partij, voor zover de buitengerechtelijke kosten redelijk zijn. Donateurs kunnen ook het achtergrondartikel in Whiplash Magazine 2-2010 (pagina 26) lezen via inloggen donateurs.
  • Bemiddelingsloket.
    Bij een vraag, een klacht of een (dreigend) conflict kan elke partij in een letselschadedossier contact opnemen met het Bemiddelingsloket van De Letselschade Raad. De jurist van het Bemiddelingsloket analyseert de zaken, hoort alle partijen aan en geeft advies over een passende conflictoplossing. Het Bemiddelingsloket gaat daarbij niet in op de inhoud van de zaak.
  • Keurmerk Letselschade.
    Het is voor een slachtoffer lastig om vast te stellen of een rechtshulpverlener onafhankelijk, deskundig, duidelijk, transparant en integer is. De Letselschaderaad ontwikkelt en handhaaft kwaliteitsnormen voor rechtshulpverleners die actief zijn in letselzaken. Het gaat hierbij om letselschadeadvocaten en letselschade-experts.