Letselschade

Als in uw situatie een derde aansprakelijk is voor het ongeval, heeft u recht op een vergoeding van de geleden en te lijden schade. Voor het vaststellen van de aansprakelijkheid, de eventueel blijvende letselgevolgen en de afhandeling van de schade is vaak veel tijd nodig. De weg naar een redelijke schadevergoeding blijkt in geval van whiplashletsel vaak lang en moeizaam.