Rechtshulpverlener

De berekening van de omvang van de schade die u heeft opgelopen vergt veel vakkennis. Een professionele schaderegelaar die namens de aansprakelijke verzekeraar (tegenpartij) optreedt, neemt over het algemeen al spoedig contact met u op om bijvoorbeeld over het schadebedrag te onderhandelen. Overweeg (bijvoorbeeld met een contactpersoon van de WSN) of u in dit specifieke geval een belangenbehartiger nodig heeft. Onderteken nog geen medische machtiging en ga zeker niet akkoord met een financieel aanbod, al lijkt het aanbod in uw ogen redelijk. Als later blijkt dat het gedane bod de werkelijke schade niet dekt, kan dit niet worden teruggedraaid. Heeft u een juridisch deskundige ingeschakeld, dan is er sprake van gelijkwaardige gesprekspartners; immers voor uw belangenbehartiger is dit dagelijks werk.

Keuze van de juridisch belangenbehartiger

Het is voor u van groot belang dat uw belangenbehartiger goed op de hoogte is van whiplashletsel. Binnen de groep van juridische belangenbehartigers in de letselschade is een aantal hierin gespecialiseerd. Dit is een heel belangrijke overweging in de keuze voor een belangenbehartiger. Vanuit ervaring heeft de stichting nog een aantal extra voorwaarden opgesteld waaraan een goede belangenbehartiger moet voldoen.
De Whiplash Stichting Nederland vindt het belangrijk dat een juridisch belangenbehartiger onafhankelijk en deskundig is:

  • alleen voor slachtoffers werkt
  • voldoet aan de vereiste opleidingseisen
  • ruime ervaring met whiplashzaken heeft

Om die reden heeft de Whiplash Stichting Nederland haar krachten gebundeld met de vereniging ASP door het afsluiten van een convenant.

Kosten

Een advocaat zal normaal gesproken zijn of haar werkzaamheden in rekening brengen op basis van een (vast) uurtarief. Als de aansprakelijkheid is erkend, zal de verzekeraar in principe de buitengerechtelijke kosten vergoeden. Hieronder vallen niet de kosten voor een procedure.

De meeste advocaten verstrekken ook juridische hulp op basis van (door de overheid) gefinancierde rechtsbijstand. De toekenning hiervan is afhankelijk van uw inkomen. U bent wel een eigen bijdrage verschuldigd. Voor informatie over de kosten kunt u terecht bij uw advocaat.
Andere betalingsvormen zoals no-cure-no-pay staan op dit moment ter discussie. Laat u in ieder geval altijd goed adviseren over de inhoud van een contract, voordat u dit contract ondertekent.

Overig

De huidige tevredenheid van WSN-donateurs met de ASP-advocaten is groot. Maar natuurlijk kunt u ook kiezen voor een andere rechtshulpverlener. Enige overwegingen:

    • Een advocaat en/of een schaderegelaar kunnen u bijstaan in een letselschadetraject. Beiden zijn ze juridische belangenbehartigers. Een advocaat is de enige die bevoegd is te procederen, mocht uw zaak voor de rechtbank komen.
    • Kwaliteit van een belangenbehartiger is zeer belangrijk. Hiermee staat of valt uw zaak. De Letselschaderaad ontwikkelt en handhaaft kwaliteitsnormen voor rechtshulpverleners die actief zijn in letselzaken. Het gaat hierbij om letselschadeadvocaten en letselschade-experts.
    • Denk kritisch na of u een rechtsbijstandsverzekeraar uw belangen wilt laten behartigen. In de praktijk blijken ze niet altijd de benodigde deskundigheid en onafhankelijkheid te kunnen bieden.