Schade vergoeden is het betalen van geld ter compensatie van de geleden schade. Het vergoeden van schade kan pas als de aansprakelijkheid van de veroorzaker is vastgesteld. Alleen de schade die het gevolg is van het ongeval wordt vergoed.

Materiële en immateriële schade

Schade bestaat uit materiële schade en immateriële schade. Onder materiële schade wordt uw verlies aan arbeidsvermogen verstaan of kosten die u moet maken voor bijvoorbeeld behandeling, begeleiding en huishoudelijke ondersteuning. Bij immateriële schade kunt u denken aan het verlies in levensvreugde. Een vergoeding hiervoor wordt ook wel smartengeld genoemd.

Schadebeperkingsplicht

Bij wet is geregeld dat u de plicht heeft de schade zo veel mogelijk te beperken.

Schadeposten

U kunt met veel verschillende schadeposten te maken krijgen. De volgende schadeposten komen vaak voor:

  • verlies arbeidsvermogen
  • kosten voor huishoudelijke hulp
  • ziektekosten
  • kosten voor deskundige bijstand: denk aan rechtshulpverleners, medici en experts
  • 'verplaatste schade': personenschade kan ook gevolgen hebben voor derden, met soms aanzienlijke financiële consequenties

De schade moet zo nauwkeurig mogelijk worden vastgesteld. Als dat niet lukt, moet de schade zo goed mogelijk ingeschat worden. Sommige schadeposten lopen lang door of doen zich pas in de toekomst voor.

Voorschotten

Omdat met de afwikkeling van de schade vaak lange tijd gemoeid is, worden in het algemeen voorschotten verstrekt ter dekking van bestaande materiële schade en (een gedeelte van) de immateriële schade. Deze voorschotten worden bij afwikkeling van de schade van de totale schadevergoeding afgetrokken. De aansprakelijke partij, in de meeste gevallen de verzekeringsmaatschappij van de aansprakelijke partij, dient gelijk het bedrag van de erkende schade als voorschot te verstrekken.

Belasting over schadevergoeding

In bijna alle gevallen kan schadevergoeding netto worden uitgekeerd, omdat schadevergoeding geen belastbaar inkomen vormt. Bij afwikkeling van de schade, is het verstandig om voor alle zekerheid een belastinggarantie te vragen.