• Schakel tijdig een rechtshulpverlener in. Voordat u zelf stappen onderneemt ten aanzien van de afwikkeling van de letselschade, kunt u het best eerst overleggen met een rechtshulpverlener die bekend is met whiplashletsel of een contactpersoon van de Whiplash Stichting Nederland (WSN). De gevolgen van een ongeval waarbij whiplashletsel is opgelopen strekken zich vaak ook uit in de toekomst.
 • Kies een onafhankelijke belangenbehartiger. Er zijn ook advocaten die voor verzekeraars werken. Het is beter niet met hen in zee te gaan: deze advocaten hebben conflicterende belangen. Vraag de advocaat of hij ook voor een verzekeringsmaatschappij werkt. Schroom niet te zeggen dat u liever een onafhankelijke belangenbehartiger wilt. U mag immers zelf beslissen welke advocaat u wilt. Een onafhankelijke belangenbehartiger heeft onder andere een eigen medisch adviseur.
 • Bent u lid dan kun u gebruik maken van de samenwerkingsafspraken tussen WSN en de ASP. De Whiplash Stichting Nederland werkt sinds begin 2006 samen met de vereniging Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP). De ASP-advocaten met wie de WSN samenwerkt zijn gespecialiseerd in whiplashzaken. Leden van de Whiplash Stichting Nederland kunnen hun voordeel doen met de samenwerkingsafspraken die de WSN en de ASP samen gemaakt hebben. In dit convenant kunt u hier meer over lezen.
 • Maak duidelijke afspraken met uw belangenbehartiger ten aanzien van kosten, nota's en dergelijke en zet deze zwart op wit.
 • Teken dan voorlopig geen medische machtiging, als de schaderegelaar van de tegenpartij u dat vraagt.
 • Verstrek uw medische gegevens uitsluitend aan de tegenpartij na overleg met uw juridisch adviseur en diens medisch adviseur.
 • Noteer in aansluiting op het ongeval (en daarna periodiek) uw klachten, zo nodig tezamen met uw naasten of familie.
 • Vraag naar een voorschot op gemaakte of in de nabije toekomst te verwachten onkosten.
 • Bewaar zo veel mogelijk bonnen, rekeningen en dergelijke. Ook de kosten van het lidmaatschap, informatiemateriaal en entreegelden voor bijeenkomsten van de WSN kunt u indienen. Noteer in geval van reiskosten met eigen vervoer de datum van de reis en de afstand vice versa.
 • Teken nooit een verklaring waarin u akkoord gaat met een bedrag aan schadevergoeding voordat u geheel hersteld bent of voordat uw medische toestand stabiel is. Schade die daarna aan het licht komt is dan niet of slechts met grote moeite verhaalbaar.
 • Laat bij de vaststellingsovereenkomst een belastinggarantie opnemen. De letselschade uitkering is een netto bedrag, de verzekeringsmaatschappij moet garanderen dat er geen belasting over uw letselschade uitkering betaald hoeft te worden. Dat doet een verzekeraar door het afgeven van een belasting garantie.
 • Neem bij twijfel altijd contact op met uw belangenbehartiger of met de Whiplash Stichting Nederland.
 • Voor meer informatie: bel de Whiplash Stichting Nederland