Veelgestelde vragen

Graag zetten we voor u een aantal veel gestelde vragen en antwoorden op een rij. Mocht uw vraag er niet bij staan, vraag er dan naar tijdens een telefonisch spreekuur of mail de vraag naar ons.

  1. Waarom duurt een letselschadezaak zo lang?

Alvorens een letselschadezaak definitief af te kunnen wikkelen is het verstandig om te wachten totdat er een medische eindsituatie is bereikt.

(antwoord d.d. 20 november 2013)

  1. Wanneer kom ik in aanmerking voor een voorschot?

Zodra de verzekeraar van de schadeveroorzaker de aansprakelijkheid erkend heeft, kan er een voorschot toegekend worden.

(antwoord d.d. 20 november 2013)

  1. Mijn ziektekostenverzekeraar heeft gevraagd om de gegevens van de schadeveroorzaker. Waarom is dat?
  2. Is het inschakelen van juridische bijstand niet erg duur?

De kosten van rechtsbijstand vormen een onderdeel van uw schade. In de Nederlandse wet is geregeld dat de kosten voorafgaand aan een procedure, buitengerechtelijke kosten genaamd, integraal aan een slachtoffer vergoed dienen te worden.

(antwoord d.d. 20 november 2013)

  1. Is het niet verstandiger om een no cure no pay afspraak te maken?

Een no cure no pay afspraak houdt in dat als u geen schadevergoeding ontvangt u ook niets aan uw belangenbehartiger hoeft te betalen. Dergelijke afspraken zijn echter doorgaans niet zo simpel als ze op het eerste gezicht lijken. No cure no pay afspraken hebben namelijk ook een keerzijde. De belangenbehartigers die deze afspraken aanbieden verwachten namelijk vaak een vast percentage van de opbrengst. Dit kan zeer vervelende gevolgen hebben.

(antwoord d.d. 20 november 2013)

  1. Wat is het verschil tussen een letselschadejurist en een letselschadeadvocaat?

Beiden zijn gespecialiseerd in letselschadezaken. Een van de grote verschillen is dat een advocaat exclusief bevoegd is om procedures te voeren voor de Rechtbank.

(antwoord d.d. 20 november 2013)

  1. Hoe zit het met de doorbetaling van mijn salaris?

In de Nederlandse wet is geregeld dat bij arbeidsongeschiktheid – ongeacht hoe deze is ontstaan – de werkgever verplicht is om gedurende minimaal 104 weken (in ieder geval) 70 % van het laatstverdiende salaris door te betalen.

(antwoord d.d. 25 20 november 2013)

  1. Na het ongeval word ik verzorgd door mijn partner, komen deze kosten ook voor vergoeding in aanmerking?

Deze zogenaamde mantelzorg dient ook door de verzekeraar vergoed te worden.

(antwoord d.d. 20 november 2013)

  1. De verzekeraar betwist het causale verband tussen mijn klachten en het ongeval. Wat betekent dat?

Om voor een schadevergoeding in aanmerking te komen dient vastgesteld te worden dat de gezondheidsklachten in causale relatie tot het ongeval staan. Dat wil zeggen dat de klachten door het ongeval zijn veroorzaakt en niet een andere oorzaak hebben (bijvoorbeeld een aangeboren afwijking of een eerder ongeval). De bewijslast hiervoor ligt bij het slachtoffer. Het komt zeer regelmatig voor dat de verzekeraar betwist dat de klachten door het ongeval (kunnen) zijn veroorzaakt. De verzekeraar doet dan een beroep op het ontbreken van causaal verband.

(antwoord d.d. 20 november 2013)

  1. Waarom zou ik voor een ASP-advocaat kiezen?

Een ASP-advocaat staat voor kwaliteit en voor onafhankelijkheid. De leden van deze specialistenvereniging hebben allen de Grotius Opleiding Personenschade gevolgd en houden zich fulltime bezig met letselschadezaken. Daarnaast treden de leden alleen op voor slachtoffers en niet voor verzekeraars. Daarmee is gewaarborgd dat zij u optimaal kunnen bijstaan en er nimmer tegenstrijdige belangen ontstaan. Daarnaast zijn ASP-advocaten goed ingesteld op de discussie met de verzekeraar over bijvoorbeeld het causale verband. Het is in dat geval immers van essentieel belang welke persoon als –medische- deskundige aangesteld zal worden (niet een arts die op voorhand niet in whiplash geloofd). Een ASP-advocaat kan u helpen bij het maken van de keuze voor deze deskundige en vervolgens ook de uitkomst van het deskundigenonderzoek vertalen naar wat er juridisch nodig is om de aansprakelijkheid en het causale verband aan te nemen.

(antwoord d.d. 20 november 2013)

Lees meer bij Rechtshulpverlener