Advies- en meldpunt ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid (AMZA)

print deze pagina naar pdf

Het advies- en meldpunt (AMZA) is een onderdeel van het samenwerkingsproject 'Ervaringsdeskundigheid werkt- Digitale Kennisbank Participeren met Beperkingen'

Vragen over ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Bij het advies- en meldpunt kunnen mensen met whiplash terecht met vragen over ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheidskeuringen en bezwaar- of beroepsprocedures. Uit ervaring blijkt dat een goede voorbereiding op het gesprek met de bedrijfs- of keuringsarts helpt duidelijk te maken welke gevolgen de aandoening voor iemand heeft en tot welke beperkingen dit leidt. Ook bij bezwaar- en beroepsprocedures is goede voorbereiding essentieel.

Het advies- en meldpunt is in principe bereikbaar op maandag van 9.00-12.00 uur en op woensdag van 9.00-12.00 uur op telefoon 050 549 29 06. Door omstandigheden kan het zijn dat u een antwoordapparaat treft: als u dan uw naam en telefoonnummer inspreekt, kunnen wij u zo snel mogelijk terugbellen. Bij een ingesprektoon verzoeken we het u later nogmaals te proberen.

Buiten de openingstijden kunt u altijd uw naam en telefoonnummer achterlaten. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.

TIP: wacht niet tot het laatste moment met het stellen van uw vraag.

Bel in elk geval:

  • In de ziektewetperiode voor het opstellen van het plan van aanpak over werkhervatting
  • In het tweede ziektejaar in verband met de opbouw van het re-integratiedossier en aanloop naar de WIA, mogelijke deskundigenoordelen en voorbereiding voor de keuring
  • Bij een oproep voor keuring door UWV
  • Bij vragen over sociale wetgeving, bezwaar- en beroep, beleidsstukken, recht op correctie, voorzieningen en onderwijs

Meldingen van beoordelingen door bedrijfs- of verzekeringsarts
Via het advies- en meldpunt worden daarnaast ervaringen verzameld over hoe de keuringen in de praktijk bij whiplash- en ME/CVS-patiënten verlopen. Deze informatie wordt gebruikt om knelpunten in kaart te brengen en voorstellen te ontwikkelen voor verbetering van de begeleiding en van de keuringspraktijk.
Melden van ervaringen kan ook via deze website (klik hier) of schriftelijk. Een schriftelijk meldformulier kunt u aanvragen via ons WSN-secretariaat T. 088-6565701.

Meer lezen:

Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker