10 januari 2012 Gezondheidsverklaring

Gezondheidsverklaring wordt eenvoudiger
 
De gezondheidsverklaring die consumenten moeten invullen bij de aanvraag van een levensverzekering of arbeidsongeschiktheidsverzekering, wordt een stuk eenvoudiger. Het Verbond van Verzekeraars en de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-raad) zijn overeengekomen dat een fors aantal vragen kan worden geschrapt. De nieuwe formulieren worden per 1 januari 2012 ingevoerd.
 
Vorig jaar werden er naar schatting 750.000 gezondheidsverklaringen door consumenten ingevuld bij het sluiten van een levenpolis en zo’n 25.000 voor het aangaan van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. Verzekeraars vragen een gezondheidsverklaring om het risico op arbeidsongeschiktheid of overlijden, waartegen de klant zich wil verzekeren, te kunnen inschatten. De ingevulde vragenlijsten worden beoordeeld door een medisch adviseur van de betreffende verzekeraar.
 
De grootste wijziging ten opzichte van de huidige formulieren, betreft het laten vervallen van alle vragen over de ziektevoorgeschiedenis van familieleden, de zogeheten familieanamnese. Deze vragen, bijvoorbeeld naar het voorkomen van hart- en vaatziekten in de familie, werden vaak als belastend en niet ter zake doend ervaren. Hoewel de ziektegeschiedenis in familieverband wel invloed kan hebben op het ziekterisico hebben verzekeraars besloten deze vragen te laten vervallen.
 
Andere veranderingen betreffen het schrappen van de vraag naar bloedonderzoek en het bij de gewone ziekten onderbrengen van HIV. Verder zijn er nu specifieke formulieren voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en levensverzekeringen waardoor nooit meer vragen beantwoord hoeven te worden dan van belang is voor het te dekken risico. Voorheen kregen alle aanvragers dezelfde set vragen voorgelegd.Lees hier alle nieuwsberichten

print deze pagina naar pdf
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker