Whiplash Stichting Nederland

Links

print deze pagina naar pdf

Pijn
- www.mijnpijn.nl: Europese actie voor beter pijnmanagement.
- www.pijnplatform.nl: de Stichting PijnPlatform komt op voor iedereen die pijn heeft en geeft informatie over pijn en pijnbestrijding.
- www.dutchpainsociety.nl: zet zich in voor meer wetenschappelijk pijnonderzoek en het verbeteren van de praktische pijnbestrijding in Nederland.
www.mijnpijncoach.nl; een zelfmanagementprogramma voor mensen met langdurige zenuwpijn

Hersenletsel
- www.hersenletselorganisaties.nl: samenwerkingsverband van organisaties voor mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH)
- www.hersenstichting.nl: informatie over hersenen, onderzoek en activiteiten
- www.nah-cafe.nl: nah cafés
- www.vilans.nl/nah: informatie over diverse onderzoeken, projecten en rapporten over NAH
- www.neurofederatie.nl: netwerk van Nederlandse neurowetenschappers

Zorg
- www.kiesbeter.nl; (keuze)informatie over zorg en zorgverzekeringen (bijvoorbeeld polissen vergelijken)
- www.zorgkaartnederland.nl: zoek, vind en waardeer zorgaanbieders
- www.digitalezorggids.nl: digitale zorgtoepassingen voor patiënten, zorgverleners en zorginstellingen
- www.zorgvoorelkaar.com: online marktplaats voor vrijwillige en professionele hulp (zowel vraag als aanbod)

Letselschade
-
www.asp-advocaten.nl: vereniging van letselschade-advocaten die alleen voor slachtoffers werken. De WSN heeft met de ASP een samenwerkingsconvenant.
- www.verkeersongeval.nl / www.letselschaderaad.nl: informatie over letselschade (na een verkeersongeval)
- www.keurmerkletselschade.nl: keurmerk voor letselschadehulpverleners

Welzijn en ondersteuning
- www.mee.nl: ondersteuning bij leven met een beperking
- www.regelhulp.nl: wegwijzer van de overheid naar zorg en ondersteuning
- www.wijzermetjebeperking.nl: zoekmachine voor mensen met een beperking (zorg, sport, vrije tijd)
- www.slachtofferwijzer.nl: online wegwijzer van Fonds Slachtofferhulp
- www.slachtofferinbeeld.nl: brengt slachtoffers en daders in contact

Financiën
- www.meerkosten.nl: verschillende regelingen om kosten door ziekte of handicap te compenseren
- www.nibud.nl; inzicht in geldzaken

Onderzoek
- www.swov.nl: stichting voor wetenschappelijk onderzoek naar verkeersveiligheid
- www.chropiver.be: Belgische onderzoeksgroep naar chronische pijn en vermoeidheid

Belangenorganisaties
- www.npcf.nl: Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie
- https://iederin.nl: ieder(in), voorheen heette dit CG-raad: de Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad
- www.fesinfo.nl: de Nationale Vereniging voor fibromyalgie-patiënten
- www.mecvs.nl: de officiele Nederlandse ME/CVS-patientenorganisatie voor mensen met het Chronische Vermoeidheids Syndroom

Overig
- www.neurocampus.nl: 10 minuten per dag voor een fitter brein
- www.kokenmetwhippies.nl; whiplash en toch de keuken in
- www.veiligverkeernederland.nl: VVN zet zich in om iedereen veilig over straat te kunnen laten gaan 

Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker