Arbeid

print deze pagina naar pdf

Gevolgen voor werk
De gevolgen van een whiplash voor de werksituatie zijn voor ieder mens verschillend. De grootte van de impact hangt samen met de ernst van het trauma, de beleving van de klachten en natuurlijk ook met de werkbelasting. Maar of u veel of weinig klachten heeft, het is in alle gevallen essentieel om een goed evenwicht te zoeken tussen uw veranderde persoonlijke belastbaarheid en de belasting in uw werksituatie. Een goed evenwicht is de beste garantie om ook met gezondheidsklachten langdurig uw werkzaamheden aan te kunnen.

Bedrijfsarts
Uw bedrijfsarts kan u begeleiden in het (her)vinden van een evenwicht op het werk. Vanaf het voorjaar 2010 is er voor bedrijfsartsen en andere hulpverleners een checklist beschikbaar om mensen met whiplash zorgvuldig te begeleiden bij ziekteverzuim. De checklist is onderdeel van de multidisciplinaire visie op belastbaarheid en re-integratie bij whiplash (WAD I & II).

Eigen regie
Maar ook ù als zieke werknemer kunt hier zelf invloed op uitoefenen. Bereid uw gesprekken met de bedrijfsarts voor, want door een actieve eigen inbreng kunt u de reïntegratiebegeleiding een positieve impuls geven en zelf zo goed mogelijk de regie houden.

Het is aan te bevelen om (gedeeltelijk) aan het werk te blijven of uw werk zo snel mogelijk weer op te pakken. Door langdurig niet te werken, wordt de drempel om te hervatten steeds groter. Om uw werk vol te kunnen houden, kan het noodzakelijk zijn om (tijdelijk) enkele aanpassingen in uw werksituatie door te voeren. Te denken valt aan een urenbeperking, pauzes, thuiswerkmogelijkheden en aanpassing van taken. Praktische tips uit de brochure 'actief blijven na een whiplash' (alleen beschikbaar voor leden/donateurs) kunnen u ook helpen.

Wilt u meepraten over het werken met whiplash, bezoek ons leden forum >>>

Meer informatie:

Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker