Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

print deze pagina naar pdf

Als er door whiplashklachten sprake is van langdurig ziekteverzuim of zelfs arbeidsongeschiktheid, krijgt u met de bedrijfsarts en/of de verzekeringsarts te
maken. Zij moeten beoordelen wat u als gevolg van uw ziekte níet meer kunt en wat nog wél, ofwel: wat uw ‘functionele beperkingen en mogelijkheden’ zijn.

Wet Verbetering Poortwachter
In de eerste twee ziektejaren wordt van u en uw werkgever verwacht dat u zich beiden actief inzet voor uw terugkeer in het arbeidsproces, volgens de regels van de Wet Verbetering Poortwachter. De bedrijfsarts, arbodienst of verzekeringsarts (deze laatste als u via een uitzendbureau werkt, een ww-uitkering hebt of zelfstandige bent) maakt binnen 6 weken na uw ziekmelding een probleemanalyse en beoordeelt de mogelijkheden en beperkingen die u heeft in relatie tot uw werkzaamheden. Op basis van de probleemanalyse geeft de bedrijfsarts een advies aan u en aan uw werkgever over werkhervatting. In het vervolgtraject houdt de bedrijfsarts ook een vinger aan de pols over het verloop van uw werkhervatting. Het oordeel van de bedrijfsarts bepaalt mede of u wordt geholpen bij het krijgen van (tijdelijke) aanpassingen in uw functie of passend werk. En bovendien ook of uw salaris wordt doorbetaald.

Arbeidsongeschiktheidsbeoordeling
Als u na twee jaar nog niet (volledig) kunt werken, speelt het oordeel van de UWV-verzekeringsarts een belangrijke rol bij de vraag of u een WIA-uitkering krijgt. Wie al jong ziek is geworden en misschien nooit heeft gewerkt, komt in bepaalde gevallen in aanmerking voor een Wajong-uitkering. Ook bij die beslissing geeft het oordeel van de verzekeringsarts de doorslag.
Per 1 april 2009 is het ‘Verzekeringsgeneeskundig Protocol WAD I en II’ van kracht geworden. Verzekeringsartsen moeten dit gebruiken als hulpmiddel bij de beoordeling van mensen met whiplashklachten

Lastige beoordeling
Veel bedrijfs- en verzekeringsartsen vinden het lastig om vast te stellen wat de gevolgen van een whiplash zijn voor iemands mogelijkheden om te werken. En
veel patiënten vinden het lastig om goed duidelijk te maken wat hun beperkingen zijn. Daardoor kan er van alles misgaan. Soms krijgen mensen niet de uitkering waar ze eigenlijk recht op hebben, of pas na een lange en moeizame juridische strijd.

Vraag tijdig informatie en advies

Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker