Plannen

In het activiteitenplan leest u meer over de plannen:

Activiteitenverslag

In het activiteitenverslag leest u meer over wat de WSN afgelopen jaar heeft gedaan:

Jaarrekening

De Whiplash Stichting Nederland legt met haar jaarrekening verantwoording af aan het Fonds PGO (Unit CIBG, ministerie VWS) over haar resultaten.

U kunt de jaarverslagen in pdf-formaat downloaden:

Beloningsbeleid

De Whiplash Stichting Nederland heeft een eenvoudig beloningsbeleid voor betaalde medewerkers. Op dit moment is er een betaalde medewerker in dienst voor 28 uur. Onze medewerker heeft geen inkomen boven de Balkenende-norm. Het bestuur en de vrijwilligers van de stichting ontvangen geen salaris, slechts een vergoeding van de reëel gemaakte kosten op declaratiebasis.

Meer zakelijke gegevens over de organisatie.