Disclaimer

De inhoud van deze website is met de grootste zorg en zorgvuldigheid samengesteld. Deze zorgvuldige werkwijze kan echter niet geheel uitsluiten dat informatie op deze site onvolledig en/of onjuist is. De Whiplash Stichting Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect voortkomt uit het gebruik van de informatie die op deze website te vinden is.