Beschermheer

Prof. mr. Pieter van Vollenhoven

Pieter van Vollenhoven: 'Met de Whiplash Stichting Nederland voel ik me al vele jaren verwant, wat ook mag blijken uit mijn rol als beschermheer van de Stichting sinds 1994. Beide zetten we ons in voor de strijd tegen – de gevolgen van – (verkeers) onveiligheid. Daarbij spreekt mij enorm aan, dat de Whiplash Stichting Nederland alle zeilen bijzet om een actieve rol te spelen in de beoordeling, behandeling en begeleiding van de whiplashpatiënt. Dit is zeer belangrijk, omdat de whiplashpatiënt nog steeds de dupe is van een ‘kat-en-muisspel’ rondom een moeilijk objectiveerbaar ziektebeeld, waarbij het belang van de patiënt niet altijd centraal staat. De Whiplash Stichting heeft al vele resultaten geboekt. Toch blijft haar inzet voor herkenning en erkenning van whiplashletsel en belangenbehartiging van de slachtoffers nog steeds hard nodig!'


Stichtingsbestuur

Voorzitter: Robert Jan Pabon

Secretaris: vacature

Penningmeester: Pieter Miedema

Bestuurslid: Léone Klapwijk

Een uitgebreid netwerk van vrijwilligers zet zich door heel Nederland in voor de stichting. Wilt u ook vrijwilliger worden, bekijk onze vacatures.

Medische Advies Raad

In de Medische Advies Raad hebben zitting:

Voorzitter: vacature
Mw. Q. van Veen-Snijder, revalidatiearts
Dhr. M. Schmitt, fysiotherapeut en docent en wetenschapper/lector aan HS Rotterdam
Dhr. H. Koning, anesthesioloog
Dhr. S. Kales, ostheopaat
Mw. Dr. J. Veldhuijzen, psycholoog
Dhr. R. Gevers, optometrist

De WSN heeft circa 1600 donateurs