Organisatie

De Whiplash Stichting Nederland (WSN) zet zich in voor de (h)erkenning van het whiplashsyndroom en het versterken van de positie van whiplashpatiënten. We doen dit actief, onder meer door:

  • coachen en begeleiden van mensen die te maken hebben met de gevolgen van whiplash
  • stimuleren en ontsluiten van (wetenschappelijk) onderzoek naar de oorzaken van whiplash
  • communiceren over de oorzaken van whiplash en de mogelijkheden om whiplash te voorkomen
  • samenwerken met andere partijen, zoals ook patiëntenorganisaties

Dialoog

De Whiplash Stichting Nederland wil voorkomen dat partijen tegenover elkaar komen te staan. We werken liever gezamenlijk aan een oplossing. De WSN zoekt de dialoog met alle belanghebbenden, zoals medisch specialisten, hulpverleners, verzekeraars en overheden. Dit streven is verbeeld in ons logo. We werken daarnaast hard aan de beeldvorming rond whiplash onder het brede publiek.

De WSN is de enige door het ministerie van VWS erkende whiplashpatiëntenorganisatie in Nederland. De WSN is opgericht op 2 mei 1989 te Utrecht.