Privacybeleid

De Whiplash Stichting Nederland (WSN) hecht groot belang aan de privacy van uw gegevens. Wij houden ons aan de privacyregels zoals deze vastgelegd zijn in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Indien u lid bent of om een andere reden persoonsgegevens aan de WSN verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren u om het privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt.