Bedrijfsarts

Uw bedrijfsarts kan u begeleiden in het (her)vinden van een evenwicht op het werk. Vanaf het voorjaar 2010 is er voor bedrijfsartsen en andere hulpverleners een checklist beschikbaar om mensen met whiplash zorgvuldig te begeleiden bij ziekteverzuim. De checklist is onderdeel van de multidisciplinaire visie op belastbaarheid en re-integratie bij whiplash (WAD I & II). 

Het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid van het Amsterdams Medisch Centrum heeft een Richtlijn Chronisch Zieken en Werk uitgebracht. De bedrijfsarts en de verzekeringsarts maken gebruik van de richtlijn Chronisch Zieken en Werk. Uitgangspunt van de richtlijn is dat zij samen met u, en met anderen zoals uw behandelend arts of werkgever, bepalen welke ondersteuning of maatregelen u daarbij het beste kunnen helpen. De informatie uit de patiëntenversie van deze richtlijn van Patiëntenfederatie Nederland geeft u handvatten om uw eigen inbreng te versterken.

Mocht er een situatie ontstaan waardoor u er samen met uw bedrijfsarts niet uitkomt, dan kunt u een second opinion aanvragen bij een andere bedrijfsarts.