Nieuwsbrief Whiplash Stichting Nederland
 

20 augustus 2019

 

Nieuwsbericht


Beste allen,

 

Eindelijk kunnen we het heugelijke nieuws delen: de WSN start door! We willen graag iedereen bedanken die, op welke wijze dan ook, een bijdrage heeft geleverd aan het proces de stichting overeind te houden. 

 

Naar aanleiding van onze oproepen hebben we veel reacties ontvangen van personen die zich geroepen voelden om de WSN te helpen en zich wilden aansluiten bij het bestuur. Wij zijn met veel kandidaten in gesprek gegaan, waarbij al gauw bleek dat de meesten moesten afhaken wegens persoonlijke redenen. Hetzij omwille van gezondheidsredenen en geringe belastbaarheid, hetzij vanwege het feit dat men de functies niet onbezoldigd wilde invullen, hetzij door gebrek aan ervaring/de juiste kwaliteiten, óf doordat er toch gekozen werd voor ander vrijwilligerswerk. Kortom, we hebben veel tijd en energie besteed aan mensen die uiteindelijk het stokje niet konden/wilden overnemen. De moed zakte ons geregeld in de schoenen.

 

Na een aantal bijeenkomsten waarbij mogelijke bestuursleden bij elkaar werden gebracht in de hoop om met elkaar de WSN nieuw leven in te blazen, die telkens op niets uitliepen, hebben we nu éíndelijk goed nieuws! 

 

Menno Kreeftenberg, gestart als contactpersoon bij de WSN, momenteel beheerder van de besloten FB-groep, LinkedIn en betrokken bij de werkgroep deskundigheid, heeft besloten aan te treden als voorzitter binnen het bestuur. Josine Kalkman, van buiten de WSN, werkte als re-integratieconsulent en is nog steeds in die sector werkzaam. Ze heeft hierbij zowel commerciële ervaring opgedaan als op het gebied van coaching en begeleiding. Josine treedt toe als algemeen bestuurslid. Beiden zijn zeer gedreven en positief ingesteld. 

 

Concreet betekent deze ontwikkeling dat de nieuwe bestuursleden en de oude bestuursleden zullen samenwerken om vanuit dit nieuwe startpunt de WSN opnieuw op te bouwen. Dit betekent onder andere dat we ons voorlopig zullen bezighouden met zaken die de prioriteit hebben. Na een inwerkperiode zullen Menno en Josine aan het roer staan. Om versterking binnen het bestuur en de continuïteit te waarborgen zijn wij nog steeds hard op zoek naar nieuwe vrijwilligers die hen daarbij kunnen helpen.

 

Wij rekenen op uw begrip!

Het bestuur