Word vrijwilliger

De Whiplash Stichting Nederland steunt whiplashpatiënten en hun omgeving in hun streven om weer grip op hun leven te krijgen. En komt op voor hun belangen. Daar richten we ons op met een grote groep betrokken vrijwilligers, die actief zijn in de directe dienstverlening , in het bestuur en in onze Medische Adviesraad. 

Momenteel zoeken we:

Bestuurslid Externe Contacten

Het onderhouden van externe contacten binnen ons huidige netwerk en de mogelijke uitbreiding ervan is een belangrijk aspect voor de positionering van de Whiplash Stichting Nederland. Deze functie maakt deel uit van het dagelijks bestuur van onze stichting. Als bestuurslid externe contacten bent u aanwezig op vergaderingen en presentaties van overkoepelende organisaties en vertegenwoordigt u de WSN.

Taken
De WSN is aangesloten bij verschillende (koepel)organisaties, zoals Pijnpatiënten naar 1 stem, Nederlandse Patiënten Federatie, Dutch Brain Council, et cetera. Van een bestuurslid externe contacten verwachten we aanwezigheid op bijeenkomsten en vergaderingen die verzorgd worden door deze patiëntenorganisaties. Hierbij heeft u een vertegenwoordigende rol vanuit de WSN en doet u verslaglegging van hetgeen besproken wordt aan het dagelijks bestuur.

Het uitbreiden van ons netwerk is goed mogelijk door bijvoorbeeld aan te haken aan interessante projecten en het verkennen van internationale samenwerkingsmogelijkheden. Eigen initiatief ten behoeve van het uitbreiden van ons netwerk is welkom.

Wij zoeken ...
We verwachten van bestuursleden betrokkenheid, enthousiasme, daadkracht en een hands-on aanpak om ervoor te zorgen dat onze stichting goed functioneert. Het beschikken over goede contactuele en communicatieve vaardigheden om mensen te inspireren en te binden, goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en organisatorisch vermogen zijn vereisten. Wij vinden een positief-kritische houding, strategisch denk- en werkniveau, snel en proactief handelen en affiniteit met werken op vrijwillige basis belangrijk. Bestuurlijke ervaring alsmede kennis van whiplash en het werkveld is een pre (zorg of patiëntenbeweging).

Het bestuur vergadert 4-6 keer per jaar (tijdstippen en locatie in overleg, wel centraal in het land gelegen). Daarnaast wordt van bestuursleden verwacht aanwezig te zijn op de jaarlijkse vrijwilligersdag en de jaarlijkse informatiebijeenkomst. De overige werkzaamheden zijn in eigen tijd in te delen.

Wat biedt de WSN?
De functie is onbezoldigd. De WSN biedt een vergoeding van gemaakte reis- en onkostenvergoeding. Het kantoor van de WSN is centraal gelegen, en goed bereikbaar per auto en openbaar vervoer. Wij werken graag informeel met elkaar en hebben korte lijntjes. Wij bieden de mogelijkheid om uw vaardigheden uit te breiden door middel van cursussen via een ondersteunend bedrijf voor patiëntenorganisaties, om zo optimaal invulling te geven aan uw functie.

Is uw interesse gewekt?
Stuur dan uw motivatiebrief met cv naar onze vrijwilligerscoördinator, via sregilliwjirv.[antispam].@whiplashstichting.nl


Bestuurslid secretaris

De secretaris maakt deel uit van het dagelijks bestuur van onze stichting. Als secretaris bent u verantwoordelijk voor het organiseren en het voorbereiden van de bestuursvergaderingen en de uitvoering van bestuursbesluiten.

Taken

De secretaris stelt de uitnodiging voor de vergadering op, evenals de agenda en de bijbehorende stukken. Ook legt hij of zij de vergadering vast en werkt de actielijst bij.. Daarnaast bewaakt de secretaris de voortgang van (lopende of te implementeren) werkzaamheden, o.a. het naleven van opgenomen activiteiten in het activiteitenplan. Ten slotte onderhoudt u het contact met het secretariaat en voert u functioneringsgesprekken uit.

Wij zoeken ...

Van bestuursleden verwachten wij betrokkenheid, enthousiasme, daadkracht en een hands-on aanpak om ervoor te zorgen dat onze stichting goed functioneert. Goede contactuele en communicatieve vaardigheden om mensen te inspireren en te binden, goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en organisatorisch vermogen zijn een vereiste. Wij vinden een positief-kritische houding, strategisch denk- en werkniveau, snel en proactief handelen en affiniteit met werken op vrijwillige basis belangrijk. Bestuurlijke ervaring alsmede kennis van whiplash en het werkveld is een pre (zorg of patiëntenbeweging).

Het bestuur vergadert  4-6 keer per jaar (tijdstip en locatie in overleg, centraal in het land gelegen). Daarnaast wordt van bestuursleden verwacht aanwezig te zijn op de jaarlijkse vrijwilligersdag en de jaarlijkse informatiebijeenkomst. De overige werkzaamheden zijn in eigen tijd in te delen.

Wat biedt de WSN?

De functie is onbezoldigd. De WSN biedt een vergoeding van gemaakte reis- en onkostenvergoeding. Het kantoor van de WSN is centraal gelegen (Hilversum), en goed bereikbaar per auto en openbaar vervoer. Wij werken graag informeel met elkaar en onderhouden korte lijntjes. Wij bieden de mogelijkheid om uw vaardigheden uit te breiden door middel van cursussen via een ondersteunend bedrijf voor patiëntenorganisaties, om zo optimaal invulling aan uw functie te geven.

Is uw interesse gewekt?

Stuur dan uw motivatiebrief met cv naar onze vrijwilligerscoördinator, via sregilliwjirv.[antispam].@whiplashstichting.nl


Bestuurslid Penningmeester

De penningmeester maakt deel uit van het dagelijks bestuur van onze stichting. Als penningmeester bent u verantwoordelijk voor de bewaking en voortgang van het financiële beleid van de stichting en voor haar verschillende werkgroepen die elk met een eigen (deel)budget werken.

De penningmeester is onder andere verantwoordelijk voor het opstellen en bewaken van de jaarlijkse begroting(en), het bewaken van de plannen van het bestuur aan de hand van de begroting(en), het maken en presenteren van periodieke financiële rapportages ten behoeve van sturing op de begroting(en), het ontwikkelen van een gefundeerd financieel beleid voor de langere termijn en monitoring en controle op de uitvoering van de financiële administratie in het boekhoudprogramma E-captain.

Daarnaast staat u in nauw contact met de accountant bij het opstellen en controleren van de jaarrekening en bent u voorts verantwoordelijk voor het aanvragen, bewaken en verantwoorden van overheidssubsidies.

Wij zoeken ...
We verwachten van bestuursleden betrokkenheid, enthousiasme, daadkracht en een hands-on aanpak om ervoor te zorgen dat onze stichting goed functioneert. Het beschikken over goede contactuele en communicatieve vaardigheden om mensen te inspireren en te binden, goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en organisatorisch vermogen zijn een vereiste. Wij vinden een positief-kritische houding, strategisch denk- en werkniveau, snel en proactief handelen en affiniteit met werken op vrijwillige basis belangrijk.

Voor de functie van penningmeester zijn we op zoek naar iemand met een adequaat opleidingsniveau (hbo+) en een financiële achtergrond. Bestuurlijke ervaring alsmede kennis van whiplash en het werkveld is een pre (zorg of patiëntenbeweging).

Het bestuur vergadert 4-6x keer per jaar (tijdstip en locatie in overleg, centraal in het land gelegen). Daarnaast wordt van bestuursleden verwacht aanwezig te zijn op de jaarlijkse vrijwilligersdag en de jaarlijkse informatiebijeenkomst. De overige werkzaamheden zijn in eigen tijd in te delen.

Wat biedt de WSN?
De functie is onbezoldigd. De WSN biedt een vergoeding van gemaakte reis- en onkostenvergoeding. Het kantoor van de WSN is centraal gelegen, en goed bereikbaar per auto en openbaar vervoer. Wij werken graag informeel met elkaar en onderhouden korte lijntjes. Wij bieden de mogelijkheid om uw vaardigheden uit te breiden door middel van cursussen via een ondersteunend bedrijf voor patiëntenorganisaties, om zo optimaal invulling te geven aan uw functie.

Is uw interesse gewekt?
Stuur dan uw motivatiebrief met cv naar onze vrijwilligerscoördinator, via sregilliwjirv.[antispam].@whiplashstichting.nl


Hoofdredacteur m/v voor ons ledenblad ‘Whiplash Magazine.

Achtergrond:
De Whiplash Stichting Nederland (WSN) steunt whiplashpatiënten en hun omgeving om weer grip op hun leven te krijgen, en komt op voor hun belangen. Een whiplash wordt meestal veroorzaakt door een autobotsing, maar kan ook het gevolg zijn van een val op het hoofd of een slag tegen het hoofd, zoals bij sport of een ongeval thuis.

Het Whiplash Magazine (WM) is het ledenblad van de WSN. Het tijdschrift verschijnt tweemaal per jaar, zowel digitaal als op papier en heeft een oplage van 2.500 stuks. Het magazine is voor iedereen interessant. Vanuit verschillende invalshoeken, zoals medisch en zorg, werk en inkomen, letselschade, leven en welzijn, worden diverse onderwerpen behandeld die gerelateerd zijn aan het leven met whiplash. Ook de diensten van de WSN worden besproken.

Taakomschrijving:
De hoofdredacteur geeft leiding aan het redactieteam en bepaalt samen met het redactieteam de koers en inhoud van het Whiplash Magazine. De hoofdredacteur coördineert en bewaakt het gehele proces van eerste idee tot kant-en-klaar tijdschrift, onderhoudt contacten en begeleidt de mensen die betrokken zijn bij het produceren van artikelen (auteurs en fotografen), de vormgeving en het drukken van het magazine. De hoofdredacteur zit de redactievergaderingen voor.

Benodigde kennis en vaardigheden:
Ervaring als hoofdredacteur is noodzakelijk. Redactionele ervaring en goede contactuele vaardigheden zijn essentieel, evenals affiniteit met whiplash en vrijwilligers. Als u zelf korte berichten en artikelen kunt schrijven, is dat een pre. De benodigde tijd is deels afhankelijk van de taakverdeling binnen de redactie. Er zijn ruime deadlines en er zijn piekmomenten.

U weet de balans te vinden tussen het begeleiden en het stimuleren van redactieleden alsmede tijdige en kwalitatief goede oplevering van hun werk. U bewaakt zowel de haalbare belasting van de vrijwilligers als de kwaliteit van het blad.

Wat krijgt u ervoor terug:
Er wacht een enthousiast redactieteam op u, met ervaren en beginnende schrijvende redactieleden. We hebben ook fotografen, die zich inzetten voor een rustige en aantrekkelijke visuele presentatie voor onze doelgroep. En we beschikken over een zeer ervaren eindredacteur. Een deel van de redactieleden onderhoudt zelf ook actief contacten om goed geïnformeerd te zijn over de activiteiten en ontwikkelingen binnen en buiten de WSN. Het team vergadert twee keer per jaar.

Wat bieden wij:
We bieden een prettige werkomgeving met enthousiaste vrijwilligers die zich inzetten voor whiplashpatiënten. Er staat een salaris tegenover de werkzaamheden en u kunt uw vaardigheden uitbreiden door het volgen van cursussen via PGO Support. De functie van hoofdredacteur heeft bij de WSN de vorm van een freelance opdracht, waarbij veel kunt betekenen voor whiplashpatiënten.  

Ureninvestering:
Ongeveer 4 uur per week; op piekmomenten bij het afronden van de uitgave (circa 2 weken per nummer) oplopend tot 16 uur per week. Het team vergadert minimaal twee keer per jaar. Uurtarief in overleg.

Is uw interesse gewekt?
Stuur dan uw motivatiebrief met cv naar eitcader.[antispam].@whiplashstichting.nl 


Voorzitter werkgroep hulp- en dienstverlening

De Whiplashstichting Nederland is met spoed op zoek naar een Voorzitter voor onze werkgroep Dienst- en Hulpverlening. Deze werkgroep bestaat uit 3 onderdelen:

 1. De werkgroep telefonische hulpdienst
 2. De werkgroep e-mailhulpverlening
 3. De werkgroep bijeenkomsten en activiteiten

De uitdaging voor de nieuwe voorzitter is deze drie werkgroepen verder uit te breiden en samen te smelten tot één werkgroep.

De voorzitter is verantwoordelijk voor:

 • Voorbereiden werkgroep-vergaderingen en opstellen agenda in samenwerking met de administratieve kracht.
 • Voorzitten van werkgroep-vergaderingen
 • Bewaken van de voortgang van de taken; waaronder zorgen voor bezetting (kwantitatief en kwalitatief) en dienstroosters
 • Begeleiden en sturen van de taken en afspraken met de diverse werkgroep-leden
 • Het uitvoeren en voorbereiden van het werkplan
 • Het aanleveren van gegevens voor het jaarverslag
 • De algehele coördinatie van deze werkgroep in samenwerking met de vrijwilligerscoördinator
 • Beleid en budgetbewaking
  - continuïteit, kwaliteit en innovatie van dienstverlening
  - duidelijke communicatielijnen
  - beheersen kosten

Gemiddelde tijdsbesteding
Circa 8 uur per week (flexibel in te delen). Het kantoor van de WSN is centraal gelegen en goed bereikbaar per auto en openbaar vervoer.

We komen voor deze functie graag in contact met mensen die functioneren op HBO-niveau. Beschikt u over organisatietalent, leidinggevende capaciteiten en goede communicatieve vaardigheden? Bent u doortastend, actief, begripvol, heeft u tijd en bent u bereid een helpende hand te bieden als vrijwilligers aangeven dat het even niet gaat, dan zijn wij op zoek naar u!


Lid beeldredactie Whiplash Magazine
Eén mooie foto zegt meer dan honderd woorden! De beeldredactie organiseert fotografisch materiaal, illustraties en andere afbeeldingen voor onder andere het tijdschrift Whiplash Magazine maar ook voor brochures. De beeldredacteuren zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de beeldproductie. 


Taken van de beeldredactie zijn:

 • de redactie voorzien van beeldmateriaal (d.w.z. het zoeken/verzamelen en leveren van foto's/afbeeldingen bij artikelen) in overleg met de hoofdredacteur
 • indien nodig het bewerken van beeldmateriaal 
 • meedenken over de opmaak van het tijdschrift, samen met de vormgever 
 • inkomende foto's en afbeeldingen controleren en technisch beoordelen 
 • eventueel zelf fotograferen, bijvoorbeeld op een van onze evenementen 
 • het regelen van beeldrechten en copyright

De beeldredactie plant en bewaakt , gezamelijk met de hoofdredacteur, bestuurslid PR & communicatie en andere betrokkenen de beeldactiviteiten en verdeelt onderling de taken.
De nieuwe beeldredacteur heeft ervaring met beeldtaal (d.w.z. begrijpt hoe beelden tekst kunnen ondersteunen). Het is een pre wanneer de beeldredacteur ervaring heeft met grafische en opmaaksoftware, zoals Adobe Photoshop, interesse heeft voor fotografie, creatief is en beschikt over een goede verbeelding. Affiniteit met whiplash en vrijwilligerswerk is van belang.


 Lid redactieteam Whiplash Magazine
Whiplash Magazine is het ledenblad van de Whiplash Stichting Nederland. Het tijdschrift verschijnt drie maal per jaar, zowel digitaal als op papier. Whiplash Magazine is een blad dat voor iedereen interessant is. Vanuit verschillende invalshoeken, zoals zorg, letselschade, arbeid en welzijn, worden diverse onderwerpen behandeld die gerelateerd zijn aan het leven met whiplash.

Redactieleden houden zich bezig met:

 • het meedenken in de redactievergaderingen over de opzet en inhoud van het magazine
 • het zoeken en verzamelen van informatie binnen de eigen organisatie, op internet en bij externe deskundigen ter voorbereiding van artikelen
 • het afnemen van interviews
 • het schrijven van artikelen voor het Whiplash Magazine
 • het onderhouden van contacten binnen en buiten de eigen organisatie om goed geïnformeerd te blijven over ontwikkelingen


In onderling overleg verdeelt de redactie de taken en aandachtsvelden, mede afhankelijk van de ervaring en beschikbare tijd van de verschillende redactieleden. Daardoor is de benodigde tijdsbesteding flexibel. Redactieleden werken ook vaak in duo’s om elkaar te ondersteunen en te coachen.

Wij zoeken enthousiaste vrijwilligers, die ervaring hebben met het schrijven van artikelen, verhalen, columns of blogs. Het is belangrijk dat u kennis van of affiniteit heeft met whiplash en beschikt over goede contactuele eigenschappen. Ervaring met het zelfstandig verzamelen en analyseren van informatie is een pre. Ook als u niet aan alle eisen voldoet, maar u wel zin heeft om op regelmatige basis te schrijven voor ons Magazine, ontvangen we graag uw reactie. 


Contactpersoon voor onze telefonische- en/of e-mailhulpdienst

Om tegemoet te komen aan de vraag naar voorlichting, hulpverlening, begeleiding en belangenbehartiging, zoeken wij gemotiveerde vrijwilligers voor de functie van contactpersoon. Als contactpersoon biedt u een luisterend oor. U geeft informatie, advies en tips over whiplash en verwijst door naar instanties.

Taken

 • een luisterend oor bieden aan mensen die telefonisch of per mail contact zoeken
 • adviseren en begeleiding bieden tijdens gesprekken over whiplash
 • doorverwijzen naar andere mensen of instanties waar nodig
 • gesprekken registreren en rapporteren
 • eventueel vervolggesprekken plannen

Wij komen graag in contact met mensen die een dagdeel per week of een paar dagdelen per maand beschikbaar willen zijn, voor de telefonische hulpdienst of e-mailhulpverlening. Wij verwachten dat u minimaal 2 uur per week beschikbaar bent.


Manager Website 

De Whiplashstichting Nederland komt graag in contact met personen met ervaring op het gebied van het optimaliseren van websites (content, redactie SEO et cetera). Als manager website leidt u een team van enthousiaste vrijwilligers met als doel het continu optimaliseren van de mogelijkheden die het web ons kan bieden.

Taken van de werkgroep Website zijn:

 • schrijven van webteksten en nieuwsbrieven
 • bewaken van toon en stijl in tekst en beeldgebruik op de website
 • creëren en verzenden van nieuwsbrieven en nieuwsberichten
 • eventueel meewerken aan acties op Social Media
 • ondersteunen bij de algemene communicatieactiviteiten en campagnes
 • contact onderhouden met adverteerders
 • Search Engine Optimalisation
 • beheer van de webwinkel

De werkgroep Website maakt onderdeel uit van onze werkgroep Communicatie. Samen met de voorzitter van deze werkgroep, de hoofdredacteur van ons Whiplash Magazine, ons bestuurslid voorlichting en PR en een fondsenwerver vormt u de Stuurgroep Communicatie en bent u betrokken bij het uitstippelen en uitvoeren van het beleid van de werkgroep.

 
Redactiesecretaris Whiplash Magazine
 
De Whiplash Stichting Nederland publiceert twee maal per jaar het tijdschrift ‘Whiplash Magazine’. Als redactiesecretaris ondersteunt u de hoofdredactie, de beeldredactie en de redacteurs op organisatorisch en administratief vlak.
 
Taken
 • Het plannen, organiseren en voorbereiden van de redactievergadering (2x per jaar).
 • Verslaglegging van redactievergadering.
 • Bewaking van planning en (digitale) archivering van de inhoud van het tijdschrift.
 • Contact onderhouden met de (beeld)redacteurs, indien nodig.
 • Verzamelen en bijhouden van informatie verkregen binnen de WSN (van verschillende werkgroepen).
 • Beheren van account eitcader.[antispam].@whiplashstichting.nl .
 • Het takenpakket zal verder gevormd worden in samenspraak met de hoofdredactie.
Benodigde vaardigheden:
 • Computer vaardigheden
 • Organisatorisch vermogen
 • Samenwerken met verschillende teams (redacteurs, vormgever, werkgroepen, etc.)
 • Flexibele instelling
 • Beschikbaarheid 2 uur per week, in de piekmomenten (vóór de uitgave) kan dit oplopen tot 6 uur per week
Wat biedt de WSN?
 • De WSN biedt veel vrijheid aan haar vrijwilligers.
 • Ontwikkelingsmogelijkheden en groei middels workshops en cursussen. 
 • Samenwerking met enthousiaste en betrokken vrijwilligers in een aangename omgeving.
 • Een vrijwilligersbaan waarin u veel kunt betekenen voor whiplashpatiënten en de WSN.
 • Onkostenvergoeding.
Als redactiesecretaris valt u onder de werkgroep ‘Whiplash Magazine’ in het redactieteam. Deze groep komt 2x per jaar bij elkaar om te brainstormen over onze ledenblad. Voor deze functie is het niet noodzakelijk om ervaringsdeskundige te zijn op het gebied van whiplash.
 
Houd u van samenwerken? Meedenken in een team? Afspraken vastleggen en samen een mooi blad verzorgen?
Laat het ons weten door een email met motivatiebrief en CV te sturen naar sregilliwjirv.[antispam].@whiplashstichting.nl 

Wat biedt de WSN?
We bieden een prettige werkomgeving met enthousiaste vrijwilligers die zich inzetten voor whiplashpatiënten. Naast een onkostenvergoeding bieden wij een uitdagende en inspirerende ‘baan' als vrijwilliger. Een baan waarin u veel kunt betekenen voor whiplashpatiënten.

Is uw interesse gewekt?
Stuur dan uw motivatiebrief met CV naar onze vrijwilligerscoördinator, via sregilliwjirv.[antispam].@whiplashstichting.nl 


 

 

> Welkom

Vraag het ons

Heeft u vragen over whiplash of over het lidmaatschap, neem dan contact met ons op.  

Contact opnemen

 
 

Word lid

Leden ontvangen waardevolle informatie en ondersteuning. En kunnen gebruikmaken van de ledenvoordelen. 

Lees meer

 

Word vrijwilliger

Als vrijwilliger hoeft u zelf niet per se een whiplash te hebben. Iedereen die kennis en ervaring wil inbrengen is welkom. 

Lees meer

Steun ons

Draagt u de Whiplash Stichting een warm hart toe? Steun ons dan via een donatie, de Vriendenloterij of met een gebruikte cartridge.

Lees meer