Bijeenkomsten

De Whiplash Stichting Nederland organiseert jaarlijks lotgenotenbijeenkomsten en staat op beurzen en informatiemarkten.