Zicht op pijn

Bij veel aandoeningen en ziekten speelt pijn een belangrijke rol!

Begin 2011 is het gelukt om met steun van PGO-Support een projectaanvraag te schrijven. Deze aanvraag werd ingediend door het Pijn Platform Nederland en werd gesteund door de Stichting Pijn-Hoop, Nederlandse Vereniging van Rugpatiënten, Whiplash Stichting Nederland en de Sarcoïdose Belangen Vereniging.

De looptijd van dit project was drie jaar. De aandacht voor pijn was in voorafgaande jaren afgezwakt. Door meer belangstelling op nationaal en internationaal niveau begon 'pijn' opnieuw in zicht te komen, als zelfstandige aandoening en als aandoening die als gevolg van allerlei andere ziekten en aandoeningen kan optreden.

Pijnbestrijding kreeg ook steeds meer specifieke aandacht bij behandelingen. Consumenteninvloed daarbij was nog weinig gestructureerd ontwikkeld. Dit project heeft daar verandering in willen brengen. Vanaf 2012 is met dit streven aan 2 deelprojecten gewerkt:

Deelproject 1: De ontwikkeling van een CQI-module Pijn, met als doel:
Het ontwikkelen van een serie vragen waarmee patiëntervaringen met betrekking tot pijnbeleving en pijnbestrijding worden gemeten. Deze serie vragen vormt een module die als onderdeel kan worden toegevoegd aan bestaande CQI-vragenlijsten.

Deelproject 2: De ontwikkeling van een set kwaliteitscriteria pijn, met als doel:
Patiënten en hun omgeving handvatten te bieden om de eigen regie rondom pijn in handen te nemen en om hen in staat te stellen betere keuzes te maken voor een zorgaanbieder en een behandeling.