Ziek zijn en werken DIA

Voor versterking van de positie van de zieke werknemer bundelt de Whiplash Stichting haar krachten met de Prikkelbare Darm Syndroom Belangenvereniging en de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid

De eindproducten en onderzoeksverslagen van dit project vindt u onderaan deze pagina.

Van 2011-2014 is het project ‘Dialooggestuurde re-integratie’ uitgevoerd. In dit project zijn instrumenten ontwikkeld die de zieke werknemer ondersteunen om inzicht te krijgen in zijn reële mogelijkheden en beperkingen, in consequenties van de eigen belastbaarheid voor het werk en in andere belemmerende factoren in de werksituatie. Dit om de zieke werknemer (beter) in staat stellen een actieve inbreng te hebben in gesprekken met de bedrijfsarts en de werkgever, en aan te kunnen geven welke stappen nodig zijn om aan het werk te kunnen blijven of weer (meer) aan het werk te gaan.

In een pilot is onderzocht in hoeverre zieke werknemers zich gesterkt voelen door de aangeboden zelfmanagementinstrumenten in het project DIA, te weten: informatie over de wettelijke stappen (brochure), een zelfmanagementtraining en begeleiding door ervaringsdeskundige coaches. Uit onderzoek blijken de instrumenten zeer veelbelovend: ‘…dat de patiënt zich in het algemeen beter voelt in het traject en meer oplossingsgericht te werk gaat. Dit alleen al maakt het proces waardevol en het waard om aan te bieden aan veel patiënten die in een re-integratietraject terechtkomen.’ De training is goed beoordeeld, de deelnemers voelden zich zelfverzekerder en stonden positiever in het re-integratietraject. Vervolgens zijn de training en brochure omgezet in een e-learningmodule ‘Mijn Re-integratieplan’, om de toegankelijkheid te vergroten.

In een pre-test van de e-learningmodule Mijn Re-integratieplan geeft 75% van de testers aan ‘Mijn Re-integratieplan’ aan te raden aan iemand anders: ‘Ik denk dat het een heel compleet programma is en je kan helpen om de juiste keuzes te maken, de juiste hulp in te roepen en gesprekken goed voor te bereiden.’ De meest voorkomende score voor de e-learningmodule was dan ook een 8. De resultaten uit het project Dialooggestuurde re-integratie duiden aan dat de e-learningmodule ‘Mijn Re-integratieplan’ veel breder toepasbaar is dan alleen voor mensen met whiplash, prikkelbare darmsyndroom en ME/CVS die in dienst zijn bij een werkgever.

Project DIA is een initiatief van de Whiplash Stichting Nederland, de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid en de Prikkelbare Darm Syndroom Belangenvereniging en mede mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS.


Producten [1] 


Onderzoeksverslagen

[1] Alle producten zijn gebaseerd op vele ervaringen van zieke werknemers, onderzoek, bijeenkomsten en trainingen in samenwerking met bedrijfsartsen en andere deskundigen.